2004 NAIP Digital Orthophoto Quarter Quadrangles
Universal Transverse Mercator (UTM) Zones 15 and 16

Kendall County
Illinois

Kendall County, Illinois
Quadrangle
Name
NW NE SE SW
Aurora South zip zip zip zip
Lisbon zip zip - -
Minooka zip zip - -
Newark zip zip zip zip
Plano zip zip zip zip
Quadrangle
Name
NW NE SE SW
Quadrangle
Name
NW NE SE SW
Plattville zip zip zip zip
Stavager zip zip - -
Yorkville zip zip zip zip
Yorkville Se zip zip zip zip
         
Quadrangle
Name
NW NE SE SW